Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwerytet Łódzki

Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego

 „Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim” to temat konferencji, która odbyła się 5 kwietnia 2011 roku w LO w Konstantynowie Łódzkim.
Głównym celem spotkania było wskazanie wartości i sposobów realizacji Projektu Powiatu Pabianickiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim współfinansowanego przez UE w ramach EFS w ramach Działania 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Uczestnikami Konferencji byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Konstantynowie Łódzkim oraz goście reprezentujący Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Sekretarz Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego, Przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, lokalna prasa.


Zgromadzeni zostali zapoznani z głównymi założeniami Programu Kapitał Ludzki oraz celami i metodami realizacji projektu na dodatkowych zajęciach z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego i doradztwa zawodowego. Prezentacje nauczycieli prowadzących dane zajęcia wzbogacały wystąpienia uczniów obrazujące ciekawe doświadczenia z fizyki i chemii. Wspólnie bawiono się i śpiewano przy nauce języka angielskiego. Zwrócono uwagę, że matematyka jest nie tylko niezbędna, ale też może być łatwa i przyjemna.
Zajmujący się doradztwem zawodowym psycholog wskazał możliwości, ułatwienia i trudności, przed którymi staje współczesna młodzież planując swoją przyszłość.
Ponadto zapoznano uczestników ze stroną formalną związaną z realizacją Projektu i z planami pracy na następny rok szkolny.

 

 

Prognoza pogody dla miasta:

.