Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwerytet Łódzki

E- pogotowie matematyczne

Realizacja 2009/2011

E- pogotowie matematyczne - Projekt Politechniki Łódzkiej Wydziału Centrum Nauczania Matematyki I fizyki.
Projekt w ramach priorytetu IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Odbiorcami projektu są uczniowie klas drugich i trzecich.
W ramach projektu odbywają się konsultacje z nauczycielami akademickimi drogą internetową od niedzieli do czwartku w godzinach 17:00-22:00.
W szkole indywidualne konsultacji dla uczniów biorących udział w projekcie.

Prognoza pogody dla miasta:

.