Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwerytet Łódzki

Historia szkoły

Historia szkoły

 

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim Jak obiektywnie, a jednak w skrócie zaprezentować pół wieku istnienia szkoły, z którą jest się od lat związanym? Z pewnością dla każdego rocznika inne wydarzenia są tymi najważniejszymi, najbardziej zachowanymi w pamięci. Poniżej przedstawiam dzieje szkoły zachowane w dokumentach i kronikach oraz utrwalone w pamięci osób, które zechciały się ze mną podzielić swoimi przeżyciami.

Potrzeby edukacyjne młodzieży, prośby rodziców i starania władz miejskich spowodowały, że decyzją Powiatowej Rady Narodowej i łódzkiego Kuratorium Oświaty 1 września 1954 r. uroczyście powołano do życia szkołę średnią w Konstantynowie. Nowo utworzona placówka mieściła się w budynku SP Nr 3 i nosiła nazwę „Szkoła Podstawowa Nr 3 i Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie”. Organizatorem szkoły i pierwszym dyrektorem był p. Piotr Bartosik, uczący jednocześnie wiadomości o Polsce i świecie oraz historii w szkole podstawowej. Naukę w klasie 8 rozpoczęło 48 uczniów: 30 dziewcząt i 18 chłopców.

Nieliczne grono pedagogów podjęło się wyedukować i ukształtować młodzieńcze charaktery pierwszych konstantynowskich licealistów. Byli to: Irena Lorens-Napieraj - język polski i język niemiecki, Piotr Bartosik – historia, Krystyna Gągolewicz – matematyka, Wiesław Grzelak – fizyka, p. Kurdzinowski – j. rosyjski, Janina Wiskulska-Jankowska - chemia, Ryszard Sierakowski – rysunki, Robert Szklennik – wf. Niektórzy z nich pracowali również w szkole podstawowej, inni w szkołach łódzkich.

Bardzo szybko dyr. P. Bartosik a po nim dyr. W. Szczygielski zatrudnili nowych wykwalifikowanych nauczycieli mających przygotowanie do pracy w szkole średniej. Wśród nich byli m.in. długoletni potem pracownicy naszej szkoły: p. Leokadia Gruszczyńska, p. Ryszard Prokop, p. Antoni Chalimowski, p. Jadwiga Lewandowska-Trzeciak.

Pierwsza matura w naszym liceum odbyła się w 1958 r., z 15 uczniów klasy XI do egzaminu dopuszczono 11, a świadectwo maturalne otrzymało 10 osób. Byli to: Jadwiga Kanar, Marian Kosiel, Maria Kozera, Teresa Kozera, Danuta Kruk, Stefania Łakomicka, Jerzy Marszałkowski, Florian Proc, Wiktor Rudnicki, Maria Świerczyńska.

Z tamtego okresu w pamięci uczniów pozostał szczególnie p. Robert Szklennik, który potrafił zaszczepić młodzieży bakcyla szczypiorniaka. Stworzył SKS „Sokół”, w którym ćwiczyły drużyny dziewcząt i chłopców. Treningi odbywały się po lekcjach i cieszyły dużą frekwencją. Drużyny brały udział w różnych turniejach odnosząc w nich sukcesy, m.in. w 1956 r. dziewczęta zdobyły mistrzostwo województwa. Pod opieką p. Szklennika młodzież rozwijała się nie tylko sportowo, ale również uczyła się życia w kolektywie. Dzięki jego zaangażowaniu Konstantynów stał się prężnie rozwijającym się ośrodkiem piłki ręcznej.

żródło: Eugeniusz Workert, "50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Kard. Stefana Wyszyńskigo Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie", wyd.2004.

 

Prognoza pogody dla miasta:

.